Reidun Aafløy Hansen
About Reidun Aafløy Hansen
Om Reidun Aafløy Hansen
En reise mot kunsten

Utdrag fra Leena Mannilas tekst i En reise mot kunsten

Maleren og skulptøren Reidun Aafløy Hansen feirer sine tretti år i kunsten med en retrospektiv utstilling i Bærum kulturhus og med en kunstnermonografi i form av en bokutgivelse i 2006. Vi blir presentert for en kvinne som i moden alder omskolerte seg til billedkunstner. Etter – ha arbeidet som skipsradiotelegrafist på de store hav i en årrekke, var behovet for en nyorientering i livsutfoldelsen blitt presserende. Hun begynte da først som elev ved Einar Granums tegne- og maleskole i 1972 og så ved Asker maleskole to år senere.

Det avgjørende spranget inn i en fremtid som profesjonell billedkunstner var tatt da Reidun Aafløy Hansen begynte på malerlinjen ved Statens Kunstakademi i Oslo i 1976. En lenge undertrykt trang til – skape bilder hadde fått sitt utløp, og en sent blomstrende livsutfoldelse i kunsten var i gang. Det skulle vise seg etter hvert at utladningen var større enn som så: Etter fullførte studier på malerlinjen i 1980 under professorene Alf Jørgen Aas og Halvdan Ljøsne, fortsatte Reidun Aafløy Hansen det femte akademiåret som elev ved skulpturavdelingen under professor Boge Berg, hvorpå hun var hospitant ved Minneapolis College of Art and Design i USA i 1982. I Reidun Aafløy Hansens kunstnerliv er vi vitne til et selvrealiseringsprosjekt av sjeldent merke.

Reidun Aafløy Hansen forteller om hvordan hun i sine år som skipsradiotelegrafist i utenriks sjøfart sammen med ektemannen, sjøkapteinen Thorbjørn Aafløy Hansen, alltid benyttet enhver anledning til – besøke kunstmuseer og utstillinger. Appetitten på kunnskap om kunsten har bare økt med årene som utøvende kunstner, og etter – ha tatt diplomet ved Akademiet, begynte hun studier i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo 1989-91; mellomfagsoppgaven var "Wassily Kandinsky – Abstraksjon som fremstillingsform. I 1992 fortsatte hun studier i klassisk arkeologi og ble cand.mag.

Som akademielev og student – og i all tid etter – har hun vært en energisk reisende i kunsthistorien med hyppige besøk på sentrale museer og samlinger av europeisk kunst. Hun har også gjort seg kjent med kunsten utenfor den europeiske kulturkrets, og nevner enkelheten i den japanske kunsten, uttrykkskraften i den aboriginske kunsten i Australia og kunsten fra stillehavsøyene som betydningsfulle møter, i tillegg til de stiliserte dekorasjonene i den keramiske kunsten i Peru – alt sammen finner vi sporadiske uttrykk for i hennes lerreter opp gjennom årene. Hennes blikk har således fanget opp en stor del av verdenskunstens mest signifikante uttrykk, noe som hun siden har kunnet trekke veksler på i sin egen livsutfoldelse som billedkunstner.

I sine første separatutstillinger som fulgte hverandre ganske tett i 1980-årene, hadde hun allerede manifestert med stor tydelighet det som har preget hennes kunstnerkarriere hele veien siden: mangfoldet i vekslingen mellom kunstneriske medier, uttrykk og formater, utstrakt bruk av utvalgte hovedmotiver og sjangere – hoder, masker, figurasjon og abstraksjon – og et betydelig aktivitetsnivå. "Mangfoldet" som begrep kan sies – ha vært hennes følgesvenn gjennom hele den særs innholdsrike kunstneriske karrieren. Graden av aktivitetsnivået må sies – være tuftet på hennes personlige utrustning som et særs energisk vesen.

Karakteristisk for Reidun Aafløy Hansens malerier er at fargebruken er kontrastfylt og rikt sammensatt; enhver form for raffinert maleri ton-i-ton ligger fjernt for hennes temperament. Hun foretrekker distinkte farger, og hun benytter seg av den stabiliserende tilnærmet sorte fargen til – sette de mangfoldige maleriske hendelsene på plass i billedflaten. Hun har også i de senere årene malt en serie akvareller med den samme abstrakte tilnærmingen.

Reidun Aafløy Hansens tretti år i kunsten er en sjelden klar markør av et godt gjennomført selvrealiseringsprosjekt via omfattende lære- og produksjonsprosesser. Hun nevner selv hvordan hun som kunstelev i moden alder følte et enormt behov for – få hentet inn alt det hun hadde gått glipp av i sine tidligere år i en annen yrkesutfoldelse. – komme sent i livet inn i kunsten har vært en stor utfordring, og omfanget av læreprosessen kan sies – ha vært imponerende.

Å bli subjekt i sitt eget liv og leve ut sin individualitet som skapende menneske, er åpenbart noe Reidun Aafløy Hansen kan sies – ha lykkes med i profesjonen som billedkunstner. – komme inn i noe annet og større enn de livsbetingelser som var rådende i de tidligere årene, har selvfølgelig vært en utfordring midtveis i livet, men det som har funnet sted i hennes tilfelle, viser at kunsten fortsatt er et fristed der slikt kan skje. En tilstedeværelse i livserfaringer og sansefornemmelser, og bearbeidelsen av disse til bilder, er et modus vivendi som kunstnere selv velger og tar konsekvensen av.

Asker- og Bærum Budstikke -mai 87
Utstilling i Landsforeningen norske Malere
...Reidun Aafløy Hansen er blant de få kunstnere som lykkes
i – utforme sine ideer i mange forskjellige materialer.
Susanne RajkaBerlinske Magasin – 5.2.88
Shaffergaarden, Copenhagen:
...mest iøjnefallende er Reidun Aafløy Hansens store, mørke
maskelignende ansigter. Et ganske flot og originalt udtryk, der
samtidig fornemmes som en naturlig videreførelse av nordisk
ekspresjonisme.
Ole Nærlyng