Reidun Aafløy Hansen
Exhibitions selected 
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2011
2010
2009
2006
2003
2003
1998
1998
1998
1989/-93
1989
Arne Fredheim i Moss Avis 16.07.09

En ekte fargekunstner på celebert sommerbes�k i Moss Kunstgalleri
� Maleriet er ikke d�dt, det ser man et godt eksempel på i Reidun Aafløy Hansens malerier. Det trengs virkelig kunstnere som vier sitt liv til – forst� det magiske spranget mellom virkeligheten og det tradisjonelle rektangulåre maleriets fargeverden.
Denne i dag klassiske farge- og formkunstneren, hårer til en stor gruppe kunstnere som aldri har sluttet – stille spårsm�l til det rektangulåre lerretsfeltet vi har f�tt i arv fra historien. Det er mange nok innenfor feltet, b�de av dem som figurativt lar innholdet og fortellingen fylle bildefeltet, og av dem som jakter på nye underliggende farge- og komposisjonsmessige muligheter.
Det ligger faktisk veldig mye arbeide bak verkene som akkurat n� gjester Moss Kunstgalleri. De er dessuten summen av 30 år med opparbeidet kunnskap om fargen. For skaperen av dem er det et utakknemlig faktum at det bare er et f�tall som skj�nner akkurat dette.
�Lag for lag legges malingen opp, bit for bit l�ses fargeg�ten og fårst etter flere uker eller m�neder finpusses fargelagene får de gjennomarbeidete verkene fremstår mykt anonymisert under assosiasjonsvekkende navn som Red-green, Fargene leker, R�sslyng eller Sommer.
Viktigst er kanskje hennes �Som i et speil i en g�te� som er en tittel med sterke historiske antydninger og som bårer bud om mystikken hun finner i arbeidet sitt. Aafløy Hansen har ogs� tatt med sitt sjeldent moderne selvrealiseringstabl�. Med en kombinasjon av kulltegninger og skulpturer portretterer hun seg selv som henholdsvis 4- og 9-åring. Utstillingen ledsages ogs� av en skikkelig bok, noe som hårer til sjeldenhetene i et stadig mer pekuniårt trengende norsk kunstliv.
��nsker man – bli innviet i en fargekunstners mysterier og drikke lokalprodusert ambrosia i id�messig selskap med stårrelser som Josef Albers og Rudolf Arnheim, er Moss kunstgalleri det rette stedet denne sommeren.�