Reidun Aafløy Hansen
Exhibitions selected 
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2011
2010
2009
2006
2003
2003
1998
1998
1998
1989/-93
1989
PRESSEMELDING

Det er med glede og stolthet vi inviterer til utstillingen som viser Aafløy Hansens liv i kunsten. Hun er ingen stillferdig skikkelse i malerkunsten, noe b�de formatene og det uttrykksmessige bårer bud om. �Mangfoldet� som begrep synes – ha vårt hennes f�lgesvenn gjennom hele den sårdeles interessante og innholdsrike kunstneriske karrieren.

I hennes bilder er fargen det primåre og bårende element. Fargebruken er kontrastfylt og rikt sammensatt. I skulpturen viser hun sin evne til – uttrykke det nåre og intense, mens hun i tegningene har et spenn som går fra det uts�kt stille og nåre til kraftige kulltegninger i store formater.

Utstillingen fyller �vre og nedre foaj�, med et nårt og hyggelig m�te i trappen i mellom. Utvalget viser Aafløy Hansens ulike kunstneriske perioder og understreker endring som en viktig kilde til inspirasjon. De ulike kunstverkene tydeliggjår hennes mangfold og evne til – utforme sine ideer gjennom forkjellige teknikker.

Om kunstneren:
Reidun Aafløy Hansen bor og arbeider på Valler i Bærum. Hennes kunst har stor bredde og omfatter maleri, akvarell, tegning, skulptur og fotografi. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, blant annet i Tegneforbundet, Henie Onstad Kunstsenter, Sch�ffergården i K�benhavn, Kipa Contemporary Art i London og H�stutstillingen. Det nye kulturhuset i Bærum �pnet i september 2003 og Aafløy Hansen var den fårste kunstner med separatutstilling der.

Sandvika 10. august 2006

Trine Hamre Bendixen
Kultursjef